[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติความเป็นมา

         กศน.อำเภอท้ายเหมือง เดิมชื่อ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท้ายเหมือง   เป็น 1 ใน 789 ศูนย์ฯอำเภอทั่วประเทศ       ตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 ได้อาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอท้ายเหมือง เป็นที่ตั้งสถานที่ทำการ  ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทั่วประเทศจัดหาที่ตั้งที่ทำการที่เป็นเอกเทศโดยให้แยกตัวออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท้ายเหมือง จึงได้ย้ายสำนักงานจากห้องสมุดประชาชนอำเภอ มาทำการ    ณ อาคารบ้านพักศึกษาธิการอำเภอ  เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 4 ต.ท้ายเหมือง  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2548 โดยได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้มีสภาพที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จนถึงบัดนี้
สถานที่ตั้ง

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง 

               ตั้งอยู่เลขที่ 1/2  ถ.เพชรเกษม  หมู่ที่  4  

               ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง 

               จังหวัดพังงา  82120

               โทรศัพท์  0-7657-1182

อัตลักษณ์สถานศึกษา

               “คุณธรรม   นำความรู้   สู่ความพอเพียง”
ปรัชญาสถานศึกษา   
                “คุณธรรมนำความรู้   กิจกรรมเด่น   เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ เข้าชม : 981
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง   
  ๑/๒ หมู่ที่ ๔   ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  ๘๒๑๒๐ โทร ๐๗๖ - ๕๗๑๑๘๒ - ๖ โทรสาร ๐๗๖ - ๕๗๑๑๘๒ 
 
   ขอบคุณ อ.นิกร เกษโกมล ผู้พัฒนาcms

Click Here to get Free Counter
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05